Engagera dig:

Påverka politiker

Vad säger politikerna där du bor? Skriv till dem och Kräv Rökfritt,situationer som du själv upplevt och saker som du vill förändra.
Påverka dina politiker

Kanske vill du att de ska agera mot att det röks på svenska skolgårdar trots att det är förbjudet enligt lag eller uppmärksamma problematiken kring hur mycket rökning kostar samhället varje år. Skriv ihop ett brev eller e- mail som du skickar till politiker som arbetar med folkhälsofrågor i din kommun eller nationellt. Skicka även en kopia till Kräv Rökfritt så att vi kan samla alla grymma krav som ni har ställt.