Fakta om rökning

Över hela världen röker människor, och uppskattningsvis kan vi säga att 1,1 miljarder människor i världen är beroende av tobak.

Tobak är en gift som gör sina användare beroende, och skadar de som själva inte röker genom passiv rökning. Tobak dödar hälften av sina användare. Förutom att tobaken skadar hälsan så bidrar produktionen av cigaretter till stora miljöpåverkningar. Tobak är även en fråga som väldigt tydligt har kopplingar till de mänskliga rättigheterna och brott som sker mot dem.

Trots att rökningen förekommer i alla länder så ser olika regler och lagar olika ut. Under de olika flikarna hittar ni fördjupningar kring det.

Den svenska versionen av FCTC

Rökningen i Sverige

Folkhälsoinstitutets (FHI) gör undersökningar för att ta reda på hur utvecklingen ser ut i Sverige när det kommer till tobaksfrågan. Den undersökning som FHI publicerade i slutet av 2011 visar på hur utvecklingen av ungas rökvanor ser ut idag.

ITobakskonventionen

Lagar och regler för rökning

Så vilka lagar finns det egentligen?

Australiens neutrala paket

Internationella framgångar

I Australien har regeringen tagit strid mot tobaksindustrin och infört banbrytande nya regler kring cigarettpaketens utseende, från och med december i år så kommer de endast att finnas neutrala paket.