Fakta om rökning:

Internationella framgångar

Många länder har kommit otroligt mycket längre än vad Sverige har, det innefattar länder från hela världen. Det har dessa länder har visat en stark politisk vilja till att bekämpa tobaken genom prevention, starkare och nya lagar, envishet och starka förebilder.

I Australien har regeringen tagit strid mot tobaksindustrin och infört banbrytande nya regler kring cigarettpaketens utseende, från och med december i år så kommer de endast att finnas neutrala paket. Ett neutralt paket innebär att paketet kommer att ha varningstexter och bilder precis som innan men att tobaksbolagens varumärke inte kommer att få visas. Istället har en brun bakgrund tagits fram och ett enkelt och neutralt typsnitt som berättar vilket märke som finns i paketet. 

Finland har tagit ett politiskt beslut och infört ett slutdatum för nyttjande av tobak i landet, det innebär att cigaretter kommer att sluta säljas i Finland från 2040. 

I Singapore har regeringen beslutat att rökning endast får ske på utmärkta platser, och att det på övriga offentliga platser är förbjudet enligt lag.

Ett 40-tal länder har även gjort det obligatoriskt med varningsbilder på paketen, en utveckling som vi verkligen hoppas att Sverige ska följa.