Fakta om rökning:

Lagar och regler för rökning

Tobakslagen i Sverige trädde i kraft den 1 juli 1993 och ett år senare lade man till ytterligare skärpningar. Det innebar bland annat att det blev förbjudet att annonsera om tobak. Tilläggen till lagen fortsatte att komma och de nya direktiven kom att innefatta åldersgräns vid försäljning av tobak, förbud mot indirekt reklam och nu senast rökförbud på alla serveringar – det vill säga restauranger, barer och nattklubbar.

Så vilka lagar finns det egentligen?

Det finns platser där rökning är förbjuden, de flesta av dessa rör lokaler där sjukvård eller barnomsorg bedrivs. Även inom lokaltrafiken är det förbjudet att röka, det betyder såklart att vi inte får röka på bussar och tåg eller i anslutande väntrum som är inomhusmiljöer.

När det gäller skolan så är det även förbjudet att röka på det område som inhägnar skolan – skolgårdar ska därför enligt lag vara rökfria.

Idag är det även lag på att det ska finnas varningstexter på alla cigarettpakets fram och baksida. Det är en lag som tagits beslut om i EU och samma bestämmelse gäller i alla EU- länder. Texten ska vara tydlig och täcka minst 30 % av paketets yta.  Texter som används i Sverige är ”Rökning dödar” och ”Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning” Enligt EU reglerna så ska paketen även innehålla varningsbilder, men i Sverige har inget beslut om det tagits. Cigarettpaketen måste även innehålla en innehållsförteckning över alla ingredienser.

En av de lagar som flest känner till är att tobak inte får säljas till personer som är under 18 år eller köpas av underåriga.  Det är även förbjudet att införa cigaretter från andra länder för dem som är under 18 år.  För den som säljer tobak till underåriga kan straffet te sig i form av böter eller i svåra fall fängelse. Det är kommunernas ansvar att se till att dessa lagar följs.

Som nämndes i början av texten är det även förbjudet att göra reklam för tobak, både direkt och indirekt. Det råder också ett sponsringsförbud för evenemang eller verksamheter där allmänheten har inträde. I flera andra länder som exempelvis Norge råder det exponeringsförbud – det betyder att tobaken inte heller får visas i butikerna utan förslagsvis säljs under disk. Så långt har Sverige ännu inte kommit. 

Tobakslagen i sin helhet:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930581.HTM