Fakta om rökning:

Snabb fakta om rökning

200 personer dör varje år till följd av passiv rökning, 10 av dem är spädbarn. Det tycker vi är 200 personer för mycket!
Fördelningen av tobakskonsumtion i världen
Källa The Tobacco Atlas, fourth edition

I Sverige:

 • Dödas närmare ett spädbarn varje månad av passiv rökning
 • Dör 200 personer varje år till följd av passiv rökning
 • Röker ungefär 800 gravida kvinnor varje år
 • Dör 8 000 rökare varje år på grund av sin egen rökning
 • Kommer 50 % av dem som röker att i förtid på grund av sin rökning
 • Börjar 50 barn och ungdomar röka varje dag
 • Rökning orsakar 25 % av alla cancerfall - det är ca 10 000 fall varje år

Den snabba faktan ovan tycker vi bekräftar behovet av att vi tillsammans Kräver Rökfritt och bekräftas ytterligare  genom faktan nedan:

 • Förbjudet att röka på exempelvis skolgårdar (trots det röks det idag på ca 80-90 % av alla skolgårdar) Barn och unga tar stor skada av att utsättas för tobaksrök.
 • Ingen människa ska behöva utsättas för passiv rökning då det får stora konsekvenser på hälsan.
 • Tobak kostar Sverige ca 30 miljoner kronor varje år, vi tycker att de pengarna borde läggas på viktigare saker.
 • Framställningen av cigaretter har förödande konsekvenser på vår miljö både i Sverige och globalt
 • Idag tvingas ca en halv miljon barn att arbeta inom tobaksindustrin. De tvingas inte bara börja arbeta i väldigt låg ålder (från 5 år) utan utsätts också för väldigt stora risker och sjukdomar orsakade av tobak. Barnarbete är förbjudet enligt FN:s barnkonvention.

Som bilden visar ovan så är Kina det land där det konsumeras mest tobak, hela 38 % av världens alla tobaksinköp. Det är mer än de andra fyra storkonsumerande länderna tillsammans. De övriga fyra storkonsumerande länderna är Ryssland, USA, Indonesien och Japan. Länder med spridning över världen och med olika sociala kontexter.