Media

Med projektet Kräv Rökfritt vill vi synas och höras, för att lyfta problemet med den rökning som idag når unga i olika former. 

Kräv rökfritt arbetar för att sprida sina värderingar och sina kunskaper genom flera medier. Nedanför finns olika kategorier med länkar som ni kan klicka på för att läsa, höra eller se mer.