Om oss

Kräv Rökfritt är ett ungdomsinitiativ som tidigare har saknats i arbetet mot tobak. Detta trots den stora kunskap som vi unga har för att driva frågan. Unga Allergiker har därför tagit initiativet att med utgångspunkt hos unga med fokus på rökning och ett demokratiskt arbetssätt för att skapa en rökfritt Sverige. 

Frågan om rökning är alltid aktuell och projektet Kräv Rökfritt är frånkopplat Unga Allergikers ordinarie verksamhet. Vi har valt att ta oss an den här frågan på ett unikt sätt. Nu handlar det alltså inte om allergi utan om människor i allmänhet och om unga människor i synnerhet. Det handlar om tobaksrök och nya perspektiv. Vi tar utgångspunkt ur regeringens än så länge ouppnådda mål för tobaksrökning att år 2014 ska ingen ofrivilligt behöva utsättas för cigarettrök. 

Kräv Rökfritts mål:

  • Att offentliga platser ska vara rökfria.

Man ska endast få röka på platser där ingen annan kan störas av cigarettröken. Särskilt viktigt är det att inte röka i närheten av unga och gravida. 

  • De födda på 2000- talet eller senare ska inte tillåtas röka.

Genom att inte tillåta unga människor att få börja röka önskar vi att det i framtiden ska leda till att vi får ett Rökfritt Sverige. Det är ett mål som vi vet är väldigt långsiktigt, men vi vill ändå sätta ned foten och ta de första stegen mot rökfrihet.

  • Ändring i exponering och kontrollförsäljningen.

Vi vill att tobak bara ska få säljas under kontrollerande former med utbildad personal. Då endast till personer över 18 år med tydligare krav på att köparen ska kunna legitimera sig. Ett förslag som genomförts i bland annat Norge och Finland är även att endast sälja tobak under disk, för att undvika att locka till köp av tobak.