Värderingsövningar

Ska du själv kanske hålla i en lektion eller föreläsa är det bra att använda sig både av fakta och mer praktiska övningar. Övningarna är ett bra verktyg för att deltagarna ska engageras i ämnet och aktivt medverka i diskussioner. Genom att de själva varit en del av din presentation kommer de lättare att komma ihåg vad du ville förmedla. 

Kom alltid ihåg att del aldrig finns några rätt eller fel svar i övningarna. Låt så många som möjligt komma fram i övningarna och var öppen för att det är okej att deltagarna tänker olika.

Rökning och media

Be deltagarna att i förväg läsa tidningar, bloggar, kolla på tv och film för att spana på hur cigaretter och rökning lyfts i media.

Termometern

Ledaren har förberett olika påståenden det är lagom att ha ca 5- 6 stycken. Det är väldigt olika mellan grupperna, för vissa grupper räcker det med två tre påståenden medan det för andra är lagom med sju.

Fyra hörn

Ett påstående ställs - svaren till påståendet delas upp på rummets fyra olika hörn.  Det fjärde hörnet bör alltid vara ”ett öppet hörn för egna förslag” Ledaren ställer en fråga högt till gruppen: tex.