Värderingsövningar:

Fyra hörn

En klassisk och bra övning som är enkel att använda och många är bekanta med

Ett påstående ställs - svaren till påståendet delas upp på rummets fyra olika hörn.  Det fjärde hörnet bör alltid vara ”ett öppet hörn för egna förslag” Ledaren ställer en fråga högt till gruppen: tex. Har du någon gång känt dig diskriminerad av att någon har rökt?

Ja, flera gånger

  1. Ja det har hänt många gånger
  2. Ja några gånger
  3. Det har jag inte kännt
  4. Öppet hörn

Ledaren låter några personer i varje hörn få utveckla varför de har valt att ställa sig där.

Ledaren håller sig neutral till de olika svarsalternativen och tar inte ställning för eller emot de val som deltagarna har gjort. Ändrar man sig efter att ha hört någon annans argument så är det fritt fram att byta hörn. Det fjärde, öppna hörnet rymmer ofta många åsikter. Låt alla som vill få komma till tals.

Så fort hörnen blivit presenterade, kan man antingen välja att ställa ett nytt påstående eller avsluta övningen genom att runda av. Det är inte meningen att man ska ena sig om något hörn som den bästa läsningen, utan vara öppen för att alla har olika åsikter.

 

Fler värderingsövningar