Värderingsövningar:

Rökning och media

Tobaken är tyvärr vanligt förekommande i de olika medierna. När vi läser tidningen, tittar på serier eller filmer, går in på Facebook eller Twittrar. Det är inte alltid något som vi tänker på, men som är viktigt att lyfta. Det gör du bra genom den här övningen.

Be deltagarna att i förväg läsa tidningar, bloggar, kolla på tv och film för att spana på hur cigaretter och rökning lyfts i media. Be dem sedan berätta om de har hittat artiklar, serier eller filmer som har innehållit rökning/cigaretter och på vilket sätt det har förekommit.

Du kan hjälpa deltagarna på vägen genom att ge exempel på forum där du uppmärksammat rökning. Ett exempel är den populära tv- serien Mad Men, många av storbloggarna och kändisar.

Sammanfatta de intryck och berättelser som deltagarna har gett och lyft deltagarnas iakttagelser. Det är bra att gå in djupare på exempel som du tycker är en tydlig del av problematiken kring mediebilden av rökning.

Ställ frågor som:

  • Varför tror du att många röker i serien X?
  • Tror ni att det är ett sätt att locka unga till att börja röka?
  • Lockas ni av rökning i media?

Fler värderingsövningar