Värderingsövningar:

Termometern

En bra övning som får deltagarna att verkligen tänka och fundera kring hur de själva tänker kring tobak.

Ledaren har förberett olika påståenden det är lagom att ha ca 5- 6 stycken. Det är väldigt olika mellan grupperna, för vissa grupper räcker det med två tre påståenden medan det för andra är lagom med sju. Det är viktigt att ledaren anpassar sig efter gruppen. Vissa grupper tycker om att ha långa diskussioner medan andra är mer tystlåtna.

Börja med att skapa en skala, ta exempelvis med dig papper med siffrorna 1 – 10, lägg ut dem på en linje. Ställer sig deltagarna på ettan visar det att de inte alls håller med om påståendet, ställer sig någon på tian visar det istället att hen helt och fullt håller med.

Be deltagarna berätta om varför de valde att ställa sig där de står, det kan vara svårt att hinna med alla, men försök att fånga upp tankar och åsikter från flera personer med olika åsikter.

Det är viktigt att lyfta att det inte finns något rätt eller fel – bara olika åsikter!
Förslag till påståenden:

  • Jag tycker att folk ska få röka vart de vill
  • Jag störs inte av att få cigarettrök på mig
  • Jag skulle vilja att det fanns tydligare lagar som bestämmer vart man får/inte får röka
  • Jag vågar be folk att sluta röka i närheten av mig
  • Jag tycker att det är oroväckande att rökningen ökar hos unga
  • Jag tycker att cigaretter i framtiden ska förbjudas
  • Jag tycker att det är coolt att våga säga nej till rökning
  • Det borde vara tydligare varningsbilder på cigarettpaketen

Fler värderingsövningar